קרן כהן תלמד בראשון ב-08:00 שיעור זורם לתחילת השבוע. עמית אופק תחליף אותה באוגוסט