ביולי אוגוסט קרן כהן ונטע תבל ילמדו לסירוגין בשישי ב-08:30