ביולי אוגוסט סיגל בחופשת קיץ. הסטודיו יפעל במתכונת קיץ עם צי מורים מחליפים מקצועיים ומעולים. תציצו בלוח השעות