StudioNiaNuritSivan

נורית סיון

התוודעתי ליוגה לפני כ-14 שנים בביקורי הראשון בהודו, שם התחלתי לתרגל יוגה עם

מורה זקן בקוצ’ין. המפגש עם היוגה לא היה פשוט או מובן מאליו והיה כרוך באומץ,
סבלנות וכוח פיזי. לאחר מספר התנסויות החלטתי לתת ליוגה הזדמנות אמיתית
ומאז אני מתרגלת יוגה במסגרות שונות ובשיטות שונות ומשתדלת ליישם את מה
שאני לומדת ומלמדת גם בהתנהלות היום-יומית שלי. תרגלתי יוגה בהודו, ניו-יורק
ובישראל והתנסיתי בשיטות אשטנגה, איינגר, ויניאסה ויוגה נשית.

למידת היוגה נחווית בעיני כסוג של מסע בו אני מתפתחת בכל מני רבדים בניסיון
למצוא את החיבור פנימה וגם את מה שנכון לי בעולם הסובב אותי.

בשנים האחרונות פגשתי את היוגה הנשית בקורס מרתק אותו העבירה מירה ארצי
פדן שפיתחה את השיטה. המפגש בין היוגה, גוף האישה ונפש האישה ריגש אותי
וחשף אותי לעולמות מרתקים נוספים. הרגשתי שההתייחסות המיוחדת לגוף האישה
בתרגול הוא נכון וחשוב.

סגנון התרגול שאני מנחה מתבסס על הידע שרכשתי בסגנונות הויניאסה והאיינגר.
לכך מתווספת המודעות שלנו כנשים לשינויים, שהם חלק קבוע בחיינו מתוקף
המחזור החודשי, ההריונות, הלידות וגיל המעבר. כל יום הוא יום חדש והמערכת
ההורמונאלית מיטיבה לשקף לנו את זה, דרך מידת החיוניות המשתנה ומצבי הרוח.
ביוגה הנשית נתייחס לכך ונתרגל בהתאם. זה לא אומר שהתרגול הוא יותר קל
בהכרח, זה ישתנה בין אחת לשנייה, ישתנה בין יום ליום, במהלך החודש ובתקופות
השונות בחיינו. הדגש בהנחיה יהיה על תנועה וייצוב מתוך המרכז בהתייחס לרצפת
האגן כבסיס תמיכה לאיזון פיזי, מנטאלי ורגשי.